INFORMATION


al træning foregår på:
NORDVANGSKOLEN
Sofielundvej 120
2600 Glostrup

Klubben er medlem af DGI
Danmarks gymnastik og idrætsforeninger

Generalforsamling torsdag d. 15 februar 2018 kl. 20:00

Vinterferie uge 8 2018

Fælles for alle hold: Foreningen tager forbehold for aflysninger ved kommunens brug af skolerne, som f. eks. ved valg, eksamen etc.

Ændringer vil så vidt det er muligt blive bekendtgjort på holdene ligesom det anbefales, at der udarbejdes en telefonkæde pr. hold.

Der ydes ikke erstatninger ved aflysninger.

Foreningen er ikke kun for borgere i Glostrup kommune. Vi har også medlemmer fra Albertslund, Brøndby og andre kommuner.Links:
DGI Danmarks gymnastik og idrætsforeninger
GIG's vedtægter